فارسی هازوج مبتلا به سندروم داون • فارسی ها

برچسب: زوج مبتلا به سندروم داون

زندگی عاشقانه یک زوج مبتلا به سندروم داون

زندگی عاشقانه یک زوج مبتلا به سندروم داون خانم کریس و آقای پال، چطور توانستند رکورد بیشترین عمر ازدواج در بین زوج‌های مبتلا به سندروم داون در دنیا را به نام خودشان ثبت کنند؟ سندروم داون یک بیماری ژنتیکی است که موجب تاخیر در رشد جسمانی و عقلانی می‌شود. تقریباً از هر 800 تولد زنده، یک نفر با سندروم داون…

  • خانه
  • زوج مبتلا به سندروم داون