فارسی هاروس اتم • فارسی ها

برچسب: روس اتم

آیا روسیه از برجام پا پس می‌کشد؟

آیا روسیه از برجام پا پس می‌کشد؟ (اخبار سیاسی) آیا روسیه از برجام پا پس می‌کشد؟ بعد از آن‌که آمریکا معافیت‌های تحریمی از همکاری هسته‌ای ایران با روسیه در زمینه تولید رادیوایزوتوپ‌های پایدار را لغو کرد مسکو نیز همکاری هسته‌ای خود در زمینه تولید رادیوایزتوپ‌های پایدار را قطع کرد. [caption id="attachment_30131" align="aligncenter" width="640"] آیا روسیه از برجام پا پس می‌کشد؟[/caption]…