فارسی هارصدخانه کاراهونج از جاذبه های گردشگری ارمنستان • فارسی ها

برچسب: رصدخانه کاراهونج از جاذبه های گردشگری ارمنستان

رصدخانه کاراهونج از جاذبه های گردشگری ارمنستان 

رصدخانه کاراهونج از جاذبه های گردشگری ارمنستان  رصدخانه کاراهونج (زوراتس کارر): شاید به جرات بتوان گفت یکی از قدیمی ترین و باستانی ترین مناطق دنیا، رصدخانه کاراهونج در کشور ارمنستان می باشد که در تور ارمنستان حتما باید از آن بازدید کرد. سازه ای بشری که بخوبی روایتگر هوشندی و توانایی های بالای علمی انسانهای دنیای باستان می باشد. رصدخانه…

  • خانه
  • رصدخانه کاراهونج از جاذبه های گردشگری ارمنستان