فارسی هارایانه • فارسی ها

برچسب: رایانه

عوارض دورکاری روی کاناپه!

عوارض دورکاری روی کاناپه! وقتی تمام روز در خانه و روی تخت خواب یا کاناپه دورکاری می‌کنید، چه اتفاقی برای بدن‌تان می‌افتد؟ از شروع پاندمی کووید 19، خیلی از ما مجبور به دورکاری شده‌ایم و دیگر مجبور نیستیم در محل کارمان حاضر شویم. شاید شما هم جزو خیلی از افرادی باشید که این روزها روی تخت خواب‌شان دراز می‌کشند یا…