فارسی هاذکر روزهای هفته و فواید آنها • فارسی ها

برچسب: ذکر روزهای هفته و فواید آنها

ذکر روزهای هفته و فواید آنها

ذکر روزهای هفته و فواید آنها اعمال مستحب زیادی در کنار اعمال واجب توصیه شده است که علاوه بر اینکه ثواب فراوانی دارند فواید و خاصیت های بی شماری هم نیز برای حل مشکلات مومنان در پی دارد. بنابراین یکی از تاثیرگذارترین و بهترین اعمالی که وجود دارد ذکر ایام هفته می باشد که با زمزمه و خواندن آنها در…

  • خانه
  • ذکر روزهای هفته و فواید آنها