فارسی هادیدنی های جذاب ترکیه • فارسی ها

برچسب: دیدنی های جذاب ترکیه

برخی از دیدنی های جذاب شهرهای ترکیه

برخی از دیدنی های جذاب شهرهای ترکیه ارامگاه هالی کارناسوس در بدروم جالب است بدانید ارامگاه هالی کارناسوس یکی از عجایب هفتگانه دنیا به شمار میرود و در بدروم قرار گرفته است. در این ارامگاه مقبره ای بزرگ به نام مقبره ماسولوس قرار گرفته است کخه این مقبره پس از مرگ وی توسط همسرش برای او ساخته شد .ماسولوس در…

  • خانه
  • دیدنی های جذاب ترکیه