فارسی هادیدار رهبر با پرستاران • فارسی ها

برچسب: دیدار رهبر با پرستاران

کشور را به سمت جنگ نمی‌بریم اما در مقابل تحمیل با قدرت می‌ایستیم

کشور را به سمت جنگ نمی‌بریم اما در مقابل تحمیل با قدرت می‌ایستیم حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، ملت ایران را ملتی شجاع، با بصیرت و آماده به‌کار در همه عرصه ها خواندند و گفتند: بر خلاف اینکه بعضی‌ها می‌گویند جنگ می‌شود، ما هرگز کشور را به سمت جنگ نمی‌بریم اما اگر دیگران بخواهند موضوعی را به این کشور تحمیل کنند، ما…

  • خانه
  • دیدار رهبر با پرستاران