فارسی هادلایل سردی دست و پا از نگاه طب سنتی • فارسی ها

برچسب: دلایل سردی دست و پا از نگاه طب سنتی

دلایل سردی دست و پا از نگاه طب سنتی

دلایل سردی دست و پا از نگاه طب سنتی تجویز داروها، تنها با معاینه بالینی و گرفتن شرح حال امکان پذیر است و اگر در پاسخ به سوالات مصرف دارویی توصیه می‌شود، پس از مشورت با متخصص مصرف شود. چرا وقتی سرما می خورم احساس سردی در دست و پاها می کنم؟ زمانی که بدن با سرما مواجه می شود،…

  • خانه
  • دلایل سردی دست و پا از نگاه طب سنتی