فارسی هادفترچه کاغذی بیمه سلامت تا سال ۱۴۰۰ حذف می شود • فارسی ها

برچسب: دفترچه کاغذی بیمه سلامت تا سال ۱۴۰۰ حذف می شود

دفترچه کاغذی بیمه سلامت تا سال ۱۴۰۰ حذف می شود

دفترچه کاغذی بیمه سلامت تا سال ۱۴۰۰ حذف می شود به گزارش فارسیها به نقل از فارس، طاهر موهبتی مدیرعامل بیمه سلامت در مراسم آغاز بهره‌برداری از پایگاه بر خط بیمه‌شدگان درمان کشور ، با بیان اینکه بیمه سلامت همگام با حرکت جهانی نظام‌های سلامت، سیاست‌های کشور و به تبعیت از وزارت بهداشت، در حرکتی پرشتاب به سوی الکترونیک خدمات…

  • خانه
  • دفترچه کاغذی بیمه سلامت تا سال ۱۴۰۰ حذف می شود