فارسی هادر قالب فرصت مطالعاتی اساتید دانشگاهی وارد صنایع داخلی شوند • فارسی ها

برچسب: در قالب فرصت مطالعاتی اساتید دانشگاهی وارد صنایع داخلی شوند

اساتید دانشگاهی در داخل کشور وارد صنایع شوند

اساتید دانشگاهی در داخل کشور وارد صنایع شوند رتبه سوم علوم انسانی در کنکور سال 97گفت: به جای اینکه اساتید دانشگاهی در قالب فرصت مطالعاتی به کشور‌های خارجی بروند در داخل کشور وارد صنایع شوند. به گزارش فارسیها به نقل از فارس،علی مرتضی قلی رتبه سوم علوم انسانی در کنکور سال 97 با اشاره به اینکه مسأله مهم علمی کشور باید…

  • خانه
  • در قالب فرصت مطالعاتی اساتید دانشگاهی وارد صنایع داخلی شوند