فارسی هادر سی و پنجمین جشنواره موسیقی فجر • فارسی ها

برچسب: در سی و پنجمین جشنواره موسیقی فجر

در سی و پنجمین جشنواره موسیقی فجر،۸ گروه خارجی اجرا می‌کنند

در سی و پنجمین جشنواره موسیقی فجر،8 گروه خارجی اجرا می‌کنند هشت گروه در بخش بین الملل سی و پنجمین جشنواره موسیقی فجر اجرا می‌کنند. به گزارش فارسیها به نقل از فارس، هشت گروه در بخش بین الملل سی و پنجمین جشنواره موسیقی فجر اجرا می‌کنند. **معرفی گروههای بین الملل جشنواره هشت گروه موسیقی از کشورهای تونس، اتریش (دو گروه)،…

  • خانه
  • در سی و پنجمین جشنواره موسیقی فجر