فارسی هادر دانشگاه امیرکبیر • فارسی ها

برچسب: در دانشگاه امیرکبیر

در دانشگاه امیرکبیر ،نخستین سمپوزیوم ساخت افزایشی آغاز شد

در دانشگاه امیرکبیر ،نخستین سمپوزیوم ساخت افزایشی آغاز شد رئیس مرکز نوآوری دانشکده مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه صنعتی امیرکبیرگفت: سمپوزیوم ساخت افزایشی با رویکرد نوآوری و فناوری با حضور سخنران داخلی و خارجی در دانشگاه صنعتی امیرکبیردر حال برگزاری است. به گزارش فارسیها به نقل از فارس،  حمید امیدوار عضو هیات علمی و رئیس مرکز نوآوری دانشکده مهندسی مواد…

  • خانه
  • در دانشگاه امیرکبیر