فارسی هادریاچه وان • فارسی ها

برچسب: دریاچه وان

جاذبه های توریستی وان در سفر با تور وان

جاذبه های توریستی وان در سفر با تور وان صبحانه های وان وان شهریست که مردمانی مهمان نواز داشته و اکثر انها فارسی را دست و پا شکسته متوجه میشوند .مردمان وان مردمانی مهمان نواز و خونگرم هستند و این شهر هموراه در تمام ایام سال پر از توریست میباشد .سلیقه غذایی و طبع مردم وان به ایرانی ها نزدیک…