فارسی هادرمان سکته مغزی • فارسی ها

برچسب: درمان سکته مغزی

درمان سکته مغزی توسط فوق تخصص اینترونشنال و نورورادیولوژی

درمان سکته مغزی توسط فوق تخصص اینترونشنال و نورورادیولوژی سکته مغزی زمانی هنگامی اتفاق میفتد و خونی که مسئول تغذیه قسمتی از مغز شما است، قطع گردیده و یا شدیداً کاهش پیدا کند، که همین امر موجب می‌شود که بافت مغز از اکسیژن و غذا محروم‌ شود. در عرض چند دقیقه سلول‌های مغز شروع به مردن و نابود شدن می‌کنند.…