فارسی هادرآمدهای پایدار • فارسی ها

برچسب: درآمدهای پایدار

تغییر نکردن عوارض کسب و پیشه در ۵ سال گذشته

تغییر نکردن عوارض کسب و پیشه در 5 سال گذشته اعضای شورای شهر تهران امروز پس از پنج سال اصلاح لایحه تعرفه عوارض کسب و پیشه در شهر تهران را کلید زدند. به گزارش فارسیها به نقل از فارس،سید محمود میرلوحی عضو شورای اسلامی شهر تهران در جلسه علنی امروز شورای شهر تهران در خصوص اصلاح تعرفه عوارض کسب و…