فارسی هاخس خس سینه • فارسی ها

برچسب: خس خس سینه

افزایش مصرف گوشت با بروز علائم آسم در کودکی چه ارتباطی دارد؟

افزایش مصرف گوشت با بروز علائم آسم در کودکی چه ارتباطی دارد؟ همینک در مجله آنلاین فارسی ها با مطلب”افزایش مصرف گوشت با بروز علائم آسم در کودکی چه ارتباطی دارد؟” در خدمت شما کاربران گرامی هستیم . طبق گزارش محققان، مواد موجود در گوشت پخته با افزایش ریسک خس خس سینه در کودکان مرتبط است. محققان بیمارستان مونت سینای…