فارسی هاحذف سود مرکب از جرایم بانکی • فارسی ها

برچسب: حذف سود مرکب از جرایم بانکی

حذف سود مرکب از جرایم بانکی

حذف سود مرکب از جرایم بانکی با ابلاغ قانون تسهیل تسویه بدهی‌های بدهکاران شبکه بانکی، سود تسهیلات اعطایی و جرایم آن براساس نرخ سود ساده و غیرمرکب محاسبه می‌شود. به گزارش فارسیها به نقل از فارس، قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشـور به شبکه بانکی ابلاغ شد. متن کامل قانون به شرح زیر است: «ماده واحده ـ به منظور…

  • خانه
  • حذف سود مرکب از جرایم بانکی