فارسی هاجوایز نفیس • فارسی ها

برچسب: جوایز نفیس

توسط اعتاب مقدس کشور مسابقه بزرگ ملی «دوازده» برگزار می شود

توسط اعتاب مقدس کشور مسابقه بزرگ ملی «دوازده» برگزار می شود مسابقه بزرگ ملی دوازده باموضوع بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی با محور‌های مختلف با همت آستان قدس رضوی و دیگر اعتاب مقدس برگزار می‌شود. به گزارش فارسیها به نقل از فارس؛ مسابقه بزرگ ملی دوازده باموضوع بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی با محور‌های مختلف با همت آستان قدس رضوی…