فارسی هاجنبش نجباء • فارسی ها

برچسب: جنبش نجباء

جنبش نجباء: پاسخ امپراطوری مقاومت، قدرتمند و هماهنگ خواهد بود

جنبش نجباء: پاسخ امپراطوری مقاومت، قدرتمند و هماهنگ خواهد بود دبیرکل مقاومت اسلامی نُجَباء با تأکید بر ضرورت خروج فوری نظامیان امریکایی از منطقه، تصریح کرد که پاسخ امپراطوری مقاومت، قدرتمند و هماهنگ خواهد بود. به گزارش فارسیها به نقل از فارس، دبیرکل مقاومت اسلامی نُجَباء طی سخنانی با تسلیت شهادت سپهبد «قاسم سلیمانی» تأکید کرد که جبهه مقاومت پاسخی…