فارسی هاجلوگیری از فلج مغزی • فارسی ها

برچسب: جلوگیری از فلج مغزی

علائم فلج مغزی در کودکان و روش های درمانی

علائم فلج مغزی در کودکان و روش های درمانی (سلامت کودکان) به نقل از خراسان فلج مغزی بر اثر آسیب به مغز کودکان به وجود می آید و کودکان نارس و آن ‌هایی که در هنگام تولد وزن کمتری دارند بیشتر در معرض این خطر قرار می گیرند فلج  مغزی باعث ناتوانی کودک می شود اما  کودکان فلج مغزی همانند…