فارسی هاجای خالی خدمات آنلاین بهداشتی در ایران • فارسی ها

برچسب: جای خالی خدمات آنلاین بهداشتی در ایران

جای خالی خدمات آنلاین بهداشتی در ایران

جای خالی خدمات آنلاین بهداشتی در ایران همان طور که در معرفی استارت آپ های سلامت اشاره کردیم هنوز میل و رغبت عمومی از سوی مردم و همچنین جامعه پزشکی به استفاده از خدمات سلامت آنلاین در حدی نیست که به گسترش استفاده و بهبود وضعیت این اپلیکیشن ها کمکی کند برای همین موضوع هم سرویس های آنلاین در حوزه…

  • خانه
  • جای خالی خدمات آنلاین بهداشتی در ایران