فارسی هاجايگاه پدر • فارسی ها

برچسب: جايگاه پدر

آشنایی با مقام و منزلت پدر

آشنایی با مقام و منزلت پدر همینک در مجله آنلاین فارسی ها با مطلب"آشنایی با مقام و منزلت پدر" در خدمت شما کاربران گرامی هستیم .  جايگاه پدر چیست؟ منزلت پدر در پيشگاه پروردگار بي مانند است ؛ تا جايي که حضرت محمد (ص) فرمودند: " الوالدُ وَسَطُ اَبْوابِ الجنّة فَاِنْ شئتَ فَاحْفظْهُ و اِنْ شِئْتَ فَضَيِّعْهُ "پدر ميان بهشت…