فارسی هاجاذبه گردشکری قشم • فارسی ها

برچسب: جاذبه گردشکری قشم

قلعه پرتغالی ها از جاذبه گردشکری قشم

قلعه پرتغالی ها از جاذبه گردشکری قشم در سفر به قشم و بازدید از دیدنی ها و جاذبه های این جزیره زیبا، به مطالعه تاریخی از سرزمین ایران می پردازیم که نمود آشکار آن در قلعه پرتغالی ها قابل مشاهده است. قلعه ای با برج و بارو های بلند در چهار گوشه آن و حضور توپ های جنگی در محوطه…