فارسی هاثروتمندترین مرد بابل • فارسی ها

برچسب: ثروتمندترین مرد بابل

۵ کتاب که خواندن آنها باعث تغییر زندگی خواهد شد

5 کتاب که خواندن آنها باعث تغییر زندگی خواهد شد آشنایی با اندیشه‌ها و نوشته‌های دیگران ممکن است باعث تغییر در زندگی ما شود. از آنجایی‌که هر فرد روحیه واخلاقی خاص دارد؛ پیشنهاد یک کتاب برای همه ممکن نیست. در این مطلب چند کتاب مناسبِ روحیات مختلف معرفی می‌کنیم؛ که قطعا یکی از آنها مناسب شما ست. بوف کور شناخته…

  • خانه
  • ثروتمندترین مرد بابل