فارسی هاتوفان تندری کثیف • فارسی ها

برچسب: توفان تندری کثیف

پدیده‌های وحشتناک طبیعی

پدیده‌های وحشتناک طبیعی سیاره ما دارای مجموعه‌ای از پدیده‌های وحشتناک طبیعی است که هرکدام‌شان به تنهایی می‌توانند زندگی جمعیت زیادی از انسان‌ها را نابود کرده یا به خطر بیندازند. پدیده‌هایی مثل توفان و فوران‌آتشفشان دم دستی‌ترین آن‌هاست، با این حال هر ساله توفان‌های قدرتمند جان هزاران نفر را در جهان می‌گیرند و آتشفشان‌ها می‌توانند روستایی را به طور کامل نابود…