فارسی هاتعداد دامنه ir • فارسی ها

برچسب: تعداد دامنه ir

تعداد دامنه ir ثبت شده در کشور

تعداد دامنه ir ثبت شده در کشور از ابتدای ثبت دامنه‌های فارسی در کشور تاکنون یک میلیون و ۲۱۲ هزار و ۴۸۶ دامنه ثبت شده است و از بین پسوندهای ثبت‌شده‌ فارسی، پسوند ir با یک میلیون و ۲۰۴ هزار و ۱۳۳ دامنه‌ فعال در صدر قرار دارد. طبق آخرین آمار پژوهشگاه دانش‌های بنیادی، تاکنون بیش از یک میلیون و…