فارسی هاتشکیل دهنده تیر • فارسی ها

برچسب: تشکیل دهنده تیر

تیر و کمان

تیر و کمان همینک در مجله آنلاین فارسی ها با مطلب”تیر و کمان” در خدمت شما کاربران گرامی هستیم . تیر و کمان یکی از صلاح های قدیمی است که برای جنگ و همچنین شکار از آن استفاده می شده این ابزار جنگی دارای جزئیات خاصی مانند پر پشت تیر و همچنین تیغ و نوک است. چرا پشت تیر پر…