فارسی هاترک خوردن چوب • فارسی ها

برچسب: ترک خوردن چوب

نکاتی در باب نجاری و کار با چوب

نکاتی در باب نجاری و کار با چوب   ایمنی قفل ییل متن زیر ایمیلی است که دریافت کرده ایم: سلام سال ها پیش، یک فروشنده احمق وسیله های ایمنی قفل ییل درب مرا با یک کارت باز کرد تا گربه مان را از خانه بیرون بیاورد. این موضوع مرا عصبانی کرد. قبول نکردم در ازای پرداخت هزینه، از او…