فارسی هاتخمین زدن عمر زمین • فارسی ها

برچسب: تخمین زدن عمر زمین

عمر زمین چند سال است؟

عمر زمین چند سال است؟ تخمین زدن عمر زمین با روش‌های متفاوت تبدیل به پرسشی شد که یافتن پاسخ آن 300 سال طول کشید زمین آن‎قدر واژه شنیده شده و پر تکراری است که ممکن است خیلی کم پیش بیاید که واقعا فکر ما را درگیر خودش کند. آبی است و دریاها و اقیانوس‎های زیادی دارد و خشکی‏هایی که محل…