فارسی هاتخمک گذاری • فارسی ها

برچسب: تخمک گذاری

کاهش وزن مجاز در ماه چند کیلو است؟

کاهش وزن مجاز در ماه چند کیلو است؟ همینک در مجله آنلاین فارسی ها با مطلب”کاهش وزن مجاز در ماه چند کیلو است؟” در خدمت شما کاربران گرامی هستیم . حداکثر کاهش وزن برای افراد بر اساس میزان اضافه وزن، بیماری ها و فعالیت بدنی، چهار تا پنج کیلوگرم در ماه است. غزاله اسلامیان، عضو هیئت علمی گروه تغذیه بالینی…