فارسی هاتحمیل فشار روانی • فارسی ها

برچسب: تحمیل فشار روانی

بهبودیافتگان کرونا دچار افسردگی و اضطراب می‌شوند

بهبودیافتگان کرونا دچار افسردگی و اضطراب می‌شوند همینک در مجله آنلاین فارسی ها با مطلب”بهبودیافتگان کرونا دچار افسردگی و اضطراب می‌شوند” در خدمت شما کاربران گرامی هستیم . اختلال استرس پس از ضایعه می‌تواند به عنوان یکی از آثار روانی بهبودیافتگان کرونا باشد. این اختلال عمدتا به دلیل تجربه اتفاقات ناگوار رخ می‌دهد وبا توجه به شدت هر واقعه متفاوت…