فارسی هاتجهیز امامزاده معصوم • فارسی ها

برچسب: تجهیز امامزاده معصوم

در تهران امامزاده‌ای که میزبان مسافران و افراد بی‌خانمان است

در تهران امامزاده‌ای که میزبان مسافران و افراد بی‌خانمان است امامزاده معصوم (ع) در خیابان قزوین تهران در این روزهای سرد زمستان به مسافران و افراد بی‌خانمان اسکان می‌دهد. به گزارش فارسیها به نقل ازفارس، امامزاده معصوم (ع) یکی از امامزاده‌های تهران است که در خیابان قزوین بین گمرک و سه راه آذری در محل پل امامزاده معصوم واقع شده…

  • خانه
  • تجهیز امامزاده معصوم