فارسی هاتاثیر منفی بر هوش پسران • فارسی ها

برچسب: تاثیر منفی بر هوش پسران

اضافه وزن مادران ، تاثیر منفی بر هوش پسران می گذارد

اضافه وزن مادران ، تاثیر منفی بر هوش پسران می گذارد تاثیر سبک زندگی مادران در دوره بارداری پیش از این در مطالعات متعددی مورد بررسی محققان قرار گرفته است. حالا در یکی از آخرین مطالعات در این زمینه، محققان به بررسی اضافه وزن زیاد مادران در دوره بارداری و وضعیت هوشی و شناختی کودکان تا پیش از هفت سالگی…

  • خانه
  • تاثیر منفی بر هوش پسران