فارسی هاتئاتر ایران • فارسی ها

برچسب: تئاتر ایران

سهم زبان فارسی از «ایدفا»ی ۲۰۱۹

سهم زبان فارسی از «ایدفا»ی ۲۰۱۹ (اخبار فرهنگی و هنری) جشنواره معتبر فیلم ایدفا در حالی به گام پایانی خود رسید که "زبان فارسی" در این دوره از این رویداد جهانی سهم قابل توجهی را به خود اختصاص داد؛ تا جایی که حدود ۵۵ بار زبان فارسی در سالن‌های سینمایی و هنری آمستردام طنین انداخت. [caption id="attachment_29928" align="aligncenter" width="640"] سهم…