فارسی هاتأیید شدن نخستین داروی ضد آلرژی بادام زمینی • فارسی ها

برچسب: تأیید شدن نخستین داروی ضد آلرژی بادام زمینی

تأیید شدن نخستین داروی ضد آلرژی بادام زمینی

تأیید شدن نخستین داروی ضد آلرژی بادام زمینی سازمان غذا و داروی آمریکا نخستین داروی ضد آلرژی بادام زمینی برای کودکان ۴ تا ۱۷ ساله را تصویب کرد تا به تولید انبوه برسد. به گزارش فارسیها به نقل از فارس، سازمان غذا و داروی آمریکا نخستین داروی ضد آلرژی بادام زمینی برای کودکان ۴ تا ۱۷ ساله را تصویب کرد…

  • خانه
  • تأیید شدن نخستین داروی ضد آلرژی بادام زمینی