فارسی هابی تحرکی • فارسی ها

برچسب: بی تحرکی

زنگ خطر جدی در کمین افرادی که این روز‌ها زیاد می‌نشینند

زنگ خطر جدی در کمین افرادی که این روز‌ها زیاد می‌نشینند افرادی که بیشتر از 6 ساعت در طول روز می نشینند بیشتر در معرض بیماری ها قرار می گیرند مدت زمان زیادی است که به دلیل شیوع بیماری کرونا افراد زیادی مجبورند برای ساعت های متوالی پشت سیستم بنشینند یا گوشی به دست کارهایشان را پیگیری کنند. کم کم…