فارسی هابهزاد هندآبادی • فارسی ها

برچسب: بهزاد هندآبادی

میخواهی بدانی چرا یک اگهی تبلیغاتی باعث صدها میلیون فروش میشود؟

میخواهی بدانی چرا یک اگهی تبلیغاتی باعث صدها میلیون فروش میشود؟ (رپورتاژ آگهی) هر کسی دوست دارد در زندگی اش یک اثر خاص داشته باشد، اما زندگی من پر بود از اثر های خاص و دوست داشتم امید و اشتیاق را به جامعه تزریق نمایم. من بهزاد هندآبادی، از همان ابتدای تولد، به علت دیر باردار شدن مادرم، کاملاً نابینا…