فارسی هابلک فرایدی چیست • فارسی ها

برچسب: بلک فرایدی چیست

بلک فرایدی ، جمعه سیاه یا حراج جمعه

بلک فرایدی ، جمعه سیاه یا حراج جمعه به گزارش فارسی ها به نقل از خبرگزاری فارس، بلک فرایدی (Black Friday)، جمعه سیاه، حراج جمعه (به قول بعضی‌ها حراجمعه!) یا هر اسم دیگری که رویش می‌گذارند، آخرین جمعه ماه نوامبر است. روزی مخصوص طرفداران تخفیف و خرید ارزان.  چند سالی می‌شود که در کشور ما هم، حراجی بزرگی به‌نام حراج…