فارسی هابرون فکنی • فارسی ها

برچسب: برون فکنی

برونفکنی ، پدیده ای که به کمک آن می توانید با روح خود سفر کنید !

برونفکنی ، پدیده ای که به کمک آن می توانید با روح خود سفر کنید ! آیا شما هم جزو طرفداران علوم غیبی و ماورا طبیعی هستید؟ قطعا یک بار هم که شده همه ما به این مسأله فکر کرده ایم که آیا می شود در زمان سفر کرد ؟! آیا می شود بدون آن که جسممان حرکتی بکند به…