فارسی هابرای شب عید مردم نگران مرغ و گوشت نباشند • فارسی ها

برچسب: برای شب عید مردم نگران مرغ و گوشت نباشند

برای شب عید مردم نگران مرغ و گوشت نباشند

برای شب عید مردم نگران مرغ و گوشت نباشند معاون امور دام وزیر جهاد کشاورزی گفت: مردم نگران مرغ و گوشت برای شب عید نباشند، زیرا تولیدکنندگان دام و طیور شب و روز مشغول تولید هستند. به گزارش فارسیها به نقل از فارس، مرتضی رضایی گفت: تولید تخم‌مرغ در کشور به یک میلیون تن، تولید گوشت مرغ ۲.۵ میلیون تن…

  • خانه
  • برای شب عید مردم نگران مرغ و گوشت نباشند