فارسی هابرای تامین اتوبوس و واگن قطار 300میلیون دلار نیاز است • فارسی ها

برچسب: برای تامین اتوبوس و واگن قطار 300میلیون دلار نیاز است

برای تامین اتوبوس و واگن قطار ۳۰۰میلیون دلار نیاز است

برای تامین اتوبوس و واگن قطار 300میلیون دلار نیاز است رئیس شورای اسلامی شهر تهران گفت: 300 میلیون دلار برای تأمین اتوبوس و واگن قطار نیاز است. به گزارش فارسیها به نقل از فارس ،محسن هاشمی رئیس شورای اسلامی شهر تهران در پایان جلسه علنی امروز شورای شهر تهران در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی درخصوص برگزاری جلسه ای …

  • خانه
  • برای تامین اتوبوس و واگن قطار 300میلیون دلار نیاز است