فارسی هابرای اصلاح قانون نظارت بر رفتار نمایندگان طرحی تهیه می‌کنیم • فارسی ها

برچسب: برای اصلاح قانون نظارت بر رفتار نمایندگان طرحی تهیه می‌کنیم

برای اصلاح قانون نظارت بر رفتار نمایندگان طرحی تهیه می‌کنیم

برای اصلاح قانون نظارت بر رفتار نمایندگان طرحی تهیه می‌کنیم نماینده نجف‌آباد در مجلس گفت: قانون نظارت بر رفتار نمایندگان دارای اشکالات و ضعف‌هایی است و برای رفع ایرادات و اصلاح این قانون در مجلس طرحی را تهیه و تدوین خواهیم کرد. به گزارش فارسیها به نقل از فارس،نماینده مردم نجف‌آباد در مجلس شورای اسلامی ، با اشاره به موضوع…

  • خانه
  • برای اصلاح قانون نظارت بر رفتار نمایندگان طرحی تهیه می‌کنیم