فارسی هابازار فروش خودرو • فارسی ها

برچسب: بازار فروش خودرو

از حال و روز بازار خودرو چه خبر؟

از حال و روز بازار خودرو چه خبر؟ (اخبار خودرو) بازارهای جهانی فروش خودرو در بیشتر کشورها و مناطق مختلف جهان با کاهش مواجه شده است. به گزارش فارسی ها به نقل از ایسنا،به نظر می‌رسد که میزان فروش خودرو در بازارهای جهانی چندان وضعیت قابل قبول و مناسبی ندارد و بازار خودرو در بسیاری از کشورهای مهم جهان با…