فارسی هابارداری در سنین بالای 40 • فارسی ها

برچسب: بارداری در سنین بالای 40

چگونه می توان بعد از ۴۰ سالگی باردار شد؟

 چگونه می توان بعد از 40 سالگی باردار شد؟ بارداری در سنین بالای 40 سالگی موضوعی که هم اکنون برای بسیاری از زنان مطرح است. طبق آمار مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری های آمریکا  (CDC) تعداد زنانی که  بعد از 40 سالگی باردار می شوند در سال‌های اخیر به طور فزایندهای افزایش یافته است. طبق این آمار، تعداد زایمان…

  • خانه
  • بارداری در سنین بالای 40