فارسی هابابک زنجانی • فارسی ها

برچسب: بابک زنجانی

فاصله بابک زنجانی با طناب‌ دار و بازگشت اموال داخلی

فاصله بابک زنجانی با طناب‌ دار و بازگشت اموال داخلی (اخبار گوناگون) وکیل مدافع بابک زنجانی گفت: بعضا اظهارنظرهایی که در خصوص پرونده موکلم از سوی برخی از رجل سیاسی صورت می گیرد؛ در حالی است که از محتویات صدهزار صفحه‌ای این پرونده شاید یک برگ را هم مطالعه نکرده‌اند. [caption id="attachment_30513" align="aligncenter" width="460"] فاصله بابک زنجانی با طناب‌ دار…