فارسی هاایران در علم نانو رتبه چهارم در دنیا را دارد • فارسی ها

برچسب: ایران در علم نانو رتبه چهارم در دنیا را دارد

ایران در علم نانو رتبه چهارم در دنیا را دارد

ایران در علم نانو رتبه چهارم در دنیا را دارد رئیس سازمان ملی استاندارد ایران گفت: ایران در علم نانو رتبه چهارم دنیا و از نظر استانداردهای نانو رتبه سوم دنیا را دارد. به گزارش فارسیها به نقل از فارس، نیره پیروزبخت امروز در اجلاس سراسری انقلاب صنعتی چهارم در هزاره سوم اظهار داشت: انقلاب صنعتی چهارم یکی از مباحث مهم…

  • خانه
  • ایران در علم نانو رتبه چهارم در دنیا را دارد