فارسی هااولین شعار «مرگ بر شاه» • فارسی ها

برچسب: اولین شعار «مرگ بر شاه»

شعار «مرگ بر شاه» اولین بار کجا گفته شد؟

اینکه اولین شعار «مرگ بر شاه» توسط چه کسانی و در کجا گفته شد، یکی از مسائل ناگفته از تاریخ انقلاب اسلامی است، به مناسبت فرارسیدن 26 دی و فرار شاه ملعون از ایران اسلامی، به سراغ این رفتیم تا ببینیم که مرگ بر شاه از کجا آغاز شد. شعار مرگ بر شاه برای اولین بار در تبریز سرداده شد...هاشمی…

  • خانه
  • اولین شعار «مرگ بر شاه»