فارسی هاانشا از زبان ابر • فارسی ها

برچسب: انشا از زبان ابر

انشا زیبا از زبان ابر

انشا زیبا از زبان ابر هم اکنون در مجله آنلاین فارسی ها با عنوان انشا زیبا از زبان ابر در خدمت شما کاربران گرامی هستیم . قطره آبی بودم در دریاچه ای آرام که با وزش باد از سویی به سوی دیگر می رفتیم مانند گهواره ایی بود و در کنار دوستانم شاد و خوشحال بودم. برای خودمان بازی می کردیم…