فارسی هاامنیت Adobe Connect • فارسی ها

برچسب: امنیت Adobe Connect

آموزش مجازی مبتنی بر Adobe Connect امن نیست!

آموزش مجازی مبتنی بر Adobe Connect امن نیست! آموزش مجازی مبتنی بر Adobe Connect امن نیست! مرکز ماهر در خصوص حفظ امنیت سامانه های جلسات و آموزش مجازی مبتنی بر Adobe Connect هشدار داد. مرکز ماهر اعلام کرد: با توجه به شرایط کنونی کشور و افزایش استفاده از سامانه‌های آموزش مجازی و جلسات آنلاین، ضروری است که برقراری امنیت این…