فارسی هااعتراض مردم به نحوه واریز کمک هزینه معیشتی • فارسی ها

برچسب: اعتراض مردم به نحوه واریز کمک هزینه معیشتی

اعتراض مردم به نحوه واریز کمک هزینه معیشتی

اعتراض مردم به نحوه واریز کمک هزینه معیشتی در حالی که سخنگوی طرح معیشتی حمایتی از واریز کمک‌هزینه معیشتی برای 419 هزار خانوار جدید خبر می‌دهد، اما برخی از متقاضیان نسبت به عدم واریز کمک هزینه اعتراض کردند. به گزارش فارسیها به نقل از فارس، دومین مرحله واریز کمک‌هزینه معیشتی ناشی از هزینه افزایش نرخ بنزین، امروز 10 دی‌ماه به…

  • خانه
  • اعتراض مردم به نحوه واریز کمک هزینه معیشتی